Osposobljavanje

Osposobljavanju kandidata za vozače "B" kategorije mogu pristupiti: Uvjeti za upis polaznika za osposobljavanje za vozača "B" kategorije: Osposobljavanje polaznika sastoji se od: